Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εμπειρογνώμονα

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο “Developing a comprehensive strategy against racism, intolerance and hate crime” (Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους) με εταίρους τη Βουλή των Ελλήνων και το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, στα πλαίσια του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Rights, Equality and Citizenship […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: “Developing a comprehensive strategy against racism, intolerance and hate crime”

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο “Developing a comprehensive strategy against racism, intolerance and hate crime” (Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους) με εταίρους τη Βουλή των Ελλήνων και το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, στα πλαίσια του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Rights, Equality and Citizenship […]

Horizon 2020

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ στα πλαίσια του Προγράμματος Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme, υπέβαλε πρόταση για την Πράξη «Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX», η οποία και έγινε δεκτή. Proposal evaluation form

Ενημερωτικό REC

Στα πλαίσια του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Rights, Equality and Citizenship – REC) 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκδόθηκε το 2018 η κλειστή πρόσκληση προς δημόσιες αρχές για την υποβολή προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλες μορφές μισαλλοδοξίας, ιδιαίτερα τα εγκλήματα και την ρητορική μίσους (REC-RRAC-HATE-AG-2018) με συνολικό […]