Ανακοίνωση για διαγωνισμό έργου «Εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους»

Ανακοίνωση για τον Συνοπτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών για το έργο «Εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους» 

 

Συνημμένα: ΕΣΗΔΗΣ_104178

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2021