Ενταγμένα Έργα

Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Η ΕΥΔ του Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, ενέκρινε την πρόταση της ΕΔ ΕΣΠΑ ...

Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Στις 25/4/2019 εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο “Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου” ...

ΟΣΔΥΠΠ – Β’ ΦΑΣΗ

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, ανταποκρίθηκε στην υπ’αρ. 38 πρόσκληση της ΕΥΔ του Ε.Π. ...

Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών από δομές υπό την εποπτεία της Γ. Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, ανταποκρίθηκε στην υπ’αρ. 32 πρόσκληση της ΕΥΔ του Ε.Π. ...

Skip to content