Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 11526 Αθήνα – 5ος όροφος
Τηλ Γραμματείας: 210 6930440
Φαξ: 210 6930451
e-mail: justedespa@mou.gr
Skip to content