Διεύθυνση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 11526 Αθήνα – 5ος όροφος

Τηλ Γραμματείας: 210 6930440

Φαξ: 210 6930451

e-mail: justedespa@mou.gr