Έργο: Σχεδιασμός της αναπτυξιακής πολιτικής Υπουργείου Δικαιοσύνης 2021 – 2027

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο:

«Σχεδιασμός της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027, καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ευθύνης του»

Σχετικά έγγραφα: Έγγραφο