Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των δομών υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Η ΕΥΔ του Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, ενέκρινε την πρόταση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ για την Πράξη «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής». Ο κωδικός πράξης είναι (MIS) 5030898 και συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 361.515,28 ευρώ.