Άρθρα

Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με MIS 5030898

ΠΡΑΞΗ: Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με MIS 5030898

του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»,

με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο),

με συνολικό προϋπολογισμό 282.875,00€

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ_5030898

Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών από δομές υπό την εποπτεία της Γ. Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, ανταποκρίθηκε στην υπ’αρ. 32 πρόσκληση της ΕΥΔ του Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, και υπέβαλε πρόταση για την «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής».

Η Πράξη εγκρίθηκε με κωδικό πράξης (MIS) 5030898 και συνολικό κόστος προϋπολογισμό 361.515,28 ευρώ.

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, με στόχο:

 • την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων τόσο για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και την αποφυγή της περαιτέρω εμπλοκής των ανηλίκων και νέων με το έγκλημα,
 • τη μεταχείριση των καταδικασθέντων που εκτίουν την ποινή τους στη φυλακή ή στην κοινότητα για την υποβοήθηση της κοινωνικής τους επανένταξης και την πρόληψη της υποτροπής, και
 • τη διοικητική αναβάθμιση των υπηρεσιών.

Το έργο συνάδει πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο «Στρατηγικό σχέδιο για το σωφρονιστικό σύστημα 2018-2020» και το προσαρτημένο σε αυτό σχέδιο δράσης, ειδικότερα δε τους στρατηγικούς στόχους 2, 3 και 4.

Παράλληλα, σημαντική παράμετρος του έργου είναι η ενιαία θεώρηση των υπηρεσιών, στην αναβάθμιση των οποίων στοχεύει, η διασύνδεση των επαγγελματιών μεταξύ τους και η ανάπτυξη κατά το δυνατόν κοινών μεθοδολογικών εργαλείων και μοντέλων εργασίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερα ο κοινός στόχος που είναι η πρόληψη της παραβατικότητας και η υποβοήθηση της κοινωνικής ένταξης των ανηλίκων και ενηλίκων παραβατών του νόμου.

Θα μπορούσε κανείς να διακρίνει τρεις βασικές κατηγορίες δομών:

τις δομές φιλοξενίας ανηλίκων. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα στο επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται στους ανηλίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο και τους παραβατικούς ανηλίκους είναι η υπολειτουργία και έλλειψη εκσυγχρονισμού στη λειτουργία των δομών φιλοξενίας. λειτουργία των δομών φιλοξενίας. Υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης των αδυναμιών των στεγών αυτών σε όλο το φάσμα που αφορά τις ομάδες – στόχο, από ανηλίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο μέχρι και ανηλίκους που υπέστησαν εγκλεισμό και επανεντάσσονται στην κοινωνία.
Αποτέλεσμα της δράσης θα είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις πέντε
μονάδες φιλοξενίας ανηλίκων και πιλοτική λειτουργία.

τα καταστήματα κράτησης. Βασικός στόχος της Σωφρονιστικής Πολιτικής είναι η ομαλή επανένταξη των κρατουμένων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτούνται στοχευμένες δράσεις, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προετοιμασίας για την επανένταξη (επαγγελματική, οικογενειακή συμβουλευτική και εξατομικευμένο πλάνο για την προετοιμασία της επανένταξης). Αποτέλεσμα της δράσης θα είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται εντός των καταστημάτων κράτησης και πιλοτική λειτουργία σε πέντε καταστήματα κράτησης.

τις υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής. Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (ΥΕΑ & ΚΑ), απευθύνονται:

 • α) σε ανηλίκους, που έχουν διαπράξει αδίκημα ή διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν δράστες ή θύματα αξιόποινων πράξεων, παρέχοντας υποστήριξη στην ποινική δικαιοσύνη στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και τη μεταχείρισής των,
 • β) σε ενηλίκους, που έχουν καταδικασθεί σε αναστολή εκτέλεσης της ποινής τους υπό επιτήρηση ή έχει μετατραπεί η ποινή τους σε υποχρέωση παροχής κοινωφελούς εργασίας ή έχουν απολυθεί υπό όρους, συντρέχοντας και επιβλέποντάς τους.

Επίσης, διενεργούν κοινωνική έρευνα

 • α) σε υποθέσεις ανηλίκων και
 • β) σε περιπτώσεις ενηλίκων δραστών.

Αποτέλεσμα της δράσης θα είναι η Αναβάθμιση του ρόλου των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Ενδεικτικές ενέργειες που θα αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδότησης συνιστούν οι κατωτέρω:

 • Μελέτες οι οποίες θα καταλήγουν στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας καθεμίας εκ των ανωτέρω τριών δομών
 • Επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού στη βάση των πορισμάτων των ως άνω μελετών
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και εποπτείας του προσωπικού των δομών
 • Αξιοποίηση και πιλοτική εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου και των εργαλείων που προτάθηκαν από τις μελέτες
 • Υλοποίηση σχεδίου διάχυσης των αποτελεσμάτων με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση σε όλες τις υπηρεσίες των ορθών πρακτικών που θα έχουν προκύψει από την πιλοτική εφαρμογή
 • Αξιολόγηση της εφαρμογής των ανωτέρω αλλαγών και παρεμβάσεων από την αρμόδια κεντρική επιβλέπουσα αρχή με την αντίστοιχη προσαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, όπου απαιτηθεί.
 • Ενέργειες δημοσιότητας των αποτελεσμάτων.

Η εν λόγω δράση αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος και της αντεγκληματικής πολιτικής, που αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΣΠΑ

[vc_btn title=”κατέβασμα αρχείου ” style=”outline” shape=”square” color=”blue” i_icon_fontawesome=”fa fa-arrow-down” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fjustedespa.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FAPOFASI-ENTAKSIS_ESPA1_ANAVATHMISI-YPIRESIWN-GGAP_MIS-5030898_66NKS465XI8-TH.pdf||target:%20_blank|”]