Προσωρινά αποτελέσματα Γ κύκλου Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης απόφοιτων Νομικών Σχολών

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης «Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση ασκήσεως άδειας δικηγόρου», τα αποτελέσματα των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια του Γ΄ Κύκλου του Προγράμματος.
Για να δείτε τον πίνακα επιλεχθέντων υποψηφίων πατήστε: Πίνακας επιλεχθέντων υποψηφίων Γ’ Κύκλου
Για να δείτε τον πίνακα απορριφθέντων, πατήστε: Πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων Γ΄Κύκλου
Η περίοδος υποβολής ενστάσεων ξεκινάει σήμερα 14/02/2022 και θα διαρκέσει έως και 18/02/22. Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Αθήνα, 14/2/2022