Οριστικά αποτελέσματα Γ κύκλου Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης απόφοιτων Νομικών Σχολών

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης «Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση ασκήσεως άδειας δικηγόρου», τα αποτελέσματα των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια του Γ΄ Κύκλου του Προγράμματος.

Για να δείτε τον πίνακα επιλεχθέντων υποψηφίων πατήστε ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ Γ ΚΥΚΛΟΥ

Για να δείτε τον πίνακα απορριφθέντων πατήστε Πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων Γ΄Κύκλου προσωρινός πίνακας

 

Αθήνα, 21/2/2022