Στα πλαίσια του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Rights, Equality and Citizenship – REC) 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκδόθηκε το 2018 η κλειστή πρόσκληση προς δημόσιες αρχές για την υποβολή προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλες μορφές μισαλλοδοξίας, ιδιαίτερα τα εγκλήματα και την ρητορική μίσους (REC-RRAC-HATE-AG-2018) με συνολικό προϋπολογισμό για όλες τις συμμετέχουσες χώρες €1.500.000 και μέγιστη διάρκεια έργου: 24 μήνες.

Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με τη συμμετοχή του Παντείου Πανεπιστημίου και της Βουλής των Ελλήνων, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ προετοίμασε και υπέβαλε σχετική πρόταση με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους» (Κωδ. 847643-HC) τον Σεπτέμβριο του 2018, συνολικού προϋπολογισμού €237.060,64 και με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανέρχεται στα €189.648,51, ήτοι το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Σύμφωνα με το έγγραφο 1766199/18-3-2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώθηκε ότι η ανωτέρω πρόταση έργου έλαβε προέγκριση στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης με βαθμολογία 88% και εκδόθηκε πρόσκληση για την προετοιμασία της συμφωνίας επιχορήγησης.

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, δράσεις δημοσιότητας που θα καταρτιστούν μέσα από ένα πλάνο προβολής στα ΜΜΕ, καμπάνια ενημέρωσης κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, τη δημιουργία μίας ιστοσελίδας για το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού, δράσεις για τη δημιουργία ικανοτήτων και την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ εισαγγελέων και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων/κοινοτήτων λιγότερο ευνοημένων, καθώς και την συγγραφή Έκθεσης Αξιολόγησης και Έκθεσης για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του έργου από το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Σχετικά έγγραφα: Proposal evaluation form