Προσκλήσεις

Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΔ προτίθεται να προβεί σε απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων ...

Πρόσκληση v. 38

Κατεβάστε την Πρόσκληση ν. 38  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: “Developing a comprehensive strategy against racism, intolerance and hate crime”

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο “Developing a comprehensive strategy against racism, intolerance ...

Έργο: Σχεδιασμός της αναπτυξιακής πολιτικής Υπουργείου Δικαιοσύνης 2021 – 2027

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο: «Σχεδιασμός της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο ...

Skip to content