Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο:

«Σχεδιασμός της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027, καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ευθύνης του»

Σχετικά έγγραφα